Články


Diagnostické kódy pro Swift a další modely

5 komentářů 2012-05-27 Přečteno: 7 885x
Na článku se pracuje

Po zániku stránek o Swiftech na Jablkoni se tu objevují časté dotazy na vyčtení a význam chybových kódů, které je Swift ochotný prozradit. Proto jsem si dovolil pořídit a lehce doplnit překlad stránky http://www.robietherobot.com/metro/errorcodes.htm . Takže začínáme (celý článek je ke stažení na http://www.suzukiclub.cz/graphics/manuals/137/Chybove_kody_Suzuki.pdf ):

Suzuki Swift a Geo Metro: DIAGNOSTICKÉ CHYBOVÉ KÓDY

86–95 Suzuki Swift a Geo Metro

UPOZORNĚNÍ: tuto informaci nelze použít pro modely s karburátorem, protože nemají kontrolku CHECK ENGINE!
Diagnostické kódy lze vyvolat zasunutím libovolné pojistky do prázdné pozice v pojistkové skříňce umístěné vlevo pod palubní deskou, a zapnutím klíčku.
Ve vozech, které tuto volnou pozici pro pojistku nemají, se k tomu použije diagnostický konektor zavěšený v motorovém prostoru poblíž jednotky přerušovače zapalování (nad levým podběhem), a to spojením diagnostického vstupu (fialový drát se žlutým proužkem) s kostrou (černý drát).
Část produkce má také pod krytem sloupku volantu zespodu kolébkový spínač, který stačí přepnout – fialový drát se žlutým proužkem a černý drát v tom případě vedou jak ke konektoru diagnostiky, tak k tomuto spínači.
Je samozřejmé, že po vyčtení paměti, pro normální provoz, je třeba spojení uvedených dvou vodičů opět odstranit.

Vyčtení kódu závady

Kontrolka CHECK ENGINE v přístrojovém panelu zobrazuje kódy poruchy. Za normálního stavu se kontrolka rozsvítí po otočení klíčku v zapalování do polohy ON. Při startu motoru mohou samozřejmě nastat dva stavy. Kontrolka zhasne hned po nastartování, což znamená, že není zjištěná žádná závada, nebo zůstane svítit, čímž oznamuje, že systém má nějakou poruchu. Jestliže tedy kontrolka zůstala rozsvícená, nebo se rozsvítila během jízdy, uložil se do paměti řídicí jednotky kód zjištěné chyby.
Při vyvolání indikace závady začne kontrolka blikat a počet bliknutí v každé sérii znamená číslici v diagnostickém kódu. Tyto kódy jsou vždy dvoumístné. Pokud je v paměti uloženo více závad, oznamuje je kontrolka postupně a hlášení se opakuje stále dokola, dokud je zapalování zapnuté a diagnostický vstup spojený s kostrou.

Vymazání paměti závad

Chybové kódy lze vymazat odpojením záporného pólu baterie na dobu aspoň 60 s nebo, pokud se kódy ani tak nevymažou, 50x zapnutím a vypnutím zapalování.
V modelech s rozhraním OBD II se uložené kódy závad vymažou pomocí připojené diagnostické jednotky – v tom případě se řiďte návodem k příslušné čtecí jednotce.

86–96 jednobodové vstřikování (3-4 válce)

86–95 vícebodové vstřikování (4 válce)

13

obvod lambdasondy O2S

13

obvod lambdasondy O2S

14

Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT

14

Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT

15

Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT

15

Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT

21

Potenciometr škrticí klapky TP (velké napětí)

21

Potenciometr škrticí klapky TP (velké napětí)

22

Potenciometr škrticí klapky TP (malé nebo žádné napětí)

22

Potenciometr škrticí klapky TP (malé nebo žádné napětí)

23

Čidlo teploty nasávaného vzduchu IAT

24

Snímač rychlosti vozidla

24

Snímač rychlosti vozidla VSS

33

Váha vzduchu MAF

25

Čidlo teploty nasávaného vzduchu IAT

34

Váha vzduchu MAF

31

Čidlo podtlaku v sání MAP (vysoký)

41

Chybí signál zapalování

32

Čidlo podtlaku v sání (nízký nebo žádný)

42

Snímač polohy klikové hřídele

41

Chybí signál zapalování, nouzový režim

51

Čidlo teploty výfukových plynů EGR

42

Snímač polohy klikové hřídele

52

Vstřikovací ventil

51

Čidlo teploty výfukových plynů EGR

   

...a ještě něco pro vozy modernější (GA, GL, GS..., zhruba od ročníku 1996)

V letech 1995-1997 došlo v souvislosti se stále přísnějšími požadavky na čistotu výfukových plynů k instalaci úhlového snímače i na klikový hřídel, snímač rychlosti vozu se přesunul na levou polonápravu a za katalyzátorem se objevila druhá lambdasonda HO2S-2. Rozhraní OBD-II pro připojení diagnostického terminálu se stalo celosvětově standardem.

Přes kontrolku CHECK ENGINE se v těchto modelech mnoho vyčíst nedá (v diagnostickém konektoru v motorovém prostoru už u pozdějších modelů ani není fialový drát se žlutým proužkem vyvedený), pouze oznamuje, že je nutné použít diagnostický terminál připojený na datovou sběrnici OBD-II, jejíž konektor končí pod konzolou řízení.

96–00 SWIFT

P0106

Nesmyslný signál čidla podtlaku v sání MAP

P0107

Čidlo podtlaku sání MAP napětí malé nebo žádné (příp. zkrat na kostru)

P0108

Čidlo podtlaku sání MAP napětí příliš velké (příp. zkrat na plus)

P0111

Nesmyslný signál čidla teploty nasávaného vzduchu IAT

P0112

Čidlo teploty v sání IAT napětí příliš malé nebo žádné

P0113

Čidlo teploty v sání IAT napětí příliš velké

P0116

Obvod čidla teploty chladicí kapaliny ECT – napětí mimo dovolený rozsah

P0117

Obvod čidla teploty chladicí kapaliny ECT – napětí příliš malé nebo žádné

P0118

Obvod čidla teploty chladicí kapaliny ECT – napětí příliš velké nebo přerušený

P0121

Nesmyslný signál z potenciometru škrticí klapky TP

P0122

Potenciometr škrticí klapky TP – napětí příliš malé nebo žádné

P0123

Potenciometr škrticí klapky TP – napětí příliš velké

P0125

Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro uzavření smyčky řízení palivového okruhu

P0131

Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – napětí příliš malé nebo žádné

P0132

Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – napětí příliš velké

P0133

Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – příliš pomalá odezva

P0134

Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – nereaguje na změnu bohatosti směsi

P0135

Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – porucha předehřevu

P0136

Obvod zadní lambdasondy HO2S 2 – porucha obvodu

P0141

Obvod zadní lambdasondy HO2S 2 – porucha obvodu

P0171

Směs příliš chudá

P0172

Směs příliš bohatá

P0300

Zjištěno nesprávné zapalování

P0301

Špatně pálí válec 1 (podobně identifikuje P0302 pro válec 2, P0303 pro válec 3 atd)

P0335

Porucha snímače polohy klikové hřídele CKP

P0340

Porucha snímače polohy vačky CMP

P0400

Špatný průtok výfukových plynů okruhem recyklace EGR

P0420

Účinnost katalyzátoru je příliš nízká

P0440

Porucha recyklace benzínových par EVAP – zjištěna netěsnost nádobky

P0443

Porucha ventilu recyklace benzínových par EVAP

P0450

Porucha čidla tlaku v systému recyklace benzínových par EVAP

P0451

Nesmyslný signál čidla tlaku v systému recyklace benzínových par EVAP

P0455

Porucha systému EVAP – zjištěn velký únik

P0461

Problém snímače hladiny paliva

P0463

Snímač hladiny paliva – napětí příliš velké (obvykle přerušený okruh snímače)

P0480

Porucha řízení ventilátoru sahary

P0500

Porucha čidla rychlosti vozidla

P0505

Porucha systému řízení motorku volnoběžné polohy klapky ISC

P0506

Motorek klapky ISC – nižší otáčky, než stanovené

P0507

Motorek klapky ISC – vyšší otáčky, než stanovené

P0510

Porucha v obvodu spínače volnoběžné polohy klapky CTP

P0601

Vnitřní závada řídicí jednotky – chyba kontrolního součtu dat v paměti

P0603

Bylo přerušeno napájení jednotky, ztráta dat paměti (obvykle se obnoví za jízdy)

P0705

Porucha čidla rozsahu převodů (automat)

P0720

Porucha řízení automatické převodovky OSS

P0751

Solenoid aut. převodovky ‘‘A’’ (č. 1) nepracuje nebo se zasekl otevřený

P0753

Solenoid aut. převodovky ‘‘A’’ (č. 1) elektrická závada

P0756

Solenoid aut. převodovky ‘‘B’’ (č. 2) nepracuje nebo se zasekl otevřený

P0758

Solenoid aut. převodovky ‘‘B’’ (č. 2) elektrická závada

P1250

Porucha žhavicího odporu předehřevu paliva EFE

P1410

Porucha obvodu řízení tlaku v palivové nádrži

P1450

Čidlo absolutního tlaku vzduchu (BARO/MAP) signál vysoký/nízký

P1451

Problém se signálem čidla BARO/MAP

P1460

Závada v obvodu řízení ventilátoru sahary

P1500

Závada v obvodu startéru

P1510

ECM Back-Up Power Supply Malfunction

P1530

Porucha v obvodu spínače řízení předstihu

 

Seznamy a foto použité z http://www.troublecodes.net/suzuki – na této stránce se najdou výpisy kódů i pro Baleno,
Esteem, Lianu, Jimmyho a další modely. Protože se podobné stránky objevují a zase bez varování mizí, vřele doporučuji stáhnout a uložit si buď tento článek nebo výše uvedenou stránku v angličtině.

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Supr! 5 Vencos Vencos
4 let, 11 měsíců Supr!

Foto galerie


Články