Články


Náplně pro Suzuki Swift

40 komentářů 2007-10-10 Přečteno: 19 986x

Náplně pro Suzuki Swift

V diskusním fóru je téma náplní, především olejů, opakovaně otevíráno. Usoudil jsem proto, že je na místě vytvořit článek, který snad tyto informace trochu zpřehlední.

Intervaly výměny náplní

Většinu náplní je třeba pravidelně měnit. Intervaly jsou pro většinu aut více méně stejné, ale pro pořádek zde uvádím, jaké intervaly výměny kapalin uvádí servisní manuál pro Suzuki Swift.

Motorové oleje

Následující informace o znehodnocování motorových olejů jsou čerpány ze série článků Mazivářské mýty Ing. Jaroslava Černého CSc. na portálu www.oleje.cz

Na znehodnocování motorových olejů se podílí dva aspekty. Tím prvním je průnik mechanických nečistot do oleje, druhým je chemická degradace oleje.

Mechanické nečistoty
Tento druh znehodnocení oleje je významný především při použití v dieselových motorech. Nedokonalým spalováním nafty vznikají saze, jejichž velikost se pohybuje v řádu desetin mikrometru a proto nejsou zachycovány olejovými filtry. Proto jsou do oleje přidávána aditiva, která zamezí usazování částic tak malých rozměrů v motoru. Dalším zdrojem mechanických nečistot může být otěr třecích ploch, který je však při dobrém mazání minimální. Olej totiž na většině mazacích míst vytvoří souvislou tenkou vrstvu, která zamezí přímému kontaktu třecích ploch. Jen při zvýšené přítlačné síle může dojít k narušení této vrstvy a tedy k takzvanému meznímu (polosuchému) nebo dokonce suchému tření. Příkladem mohou být zuby ozubených kol, což je však záležitost spíše převodovky.

Chemická degradace
Chemická degradace oleje je ovlivněna mnoha faktory. Jedná se především o oxidaci, nárůst kyselosti a další. Oxidace souvisí mimo jiné s teplotou mazaných míst a jsou výraznější u benzinových motorů. K nárůstu kyselosti dochází důsledkem nedokonalé těsnosti pístu ve válci (nikdy není utěsnění dokonalé) a tedy průnikem spalin do klikové skříně. Spaliny pak obsahují mimo jné oxidy dusíku a v malém množství též oxidy síry a dále vodní páry, které v klikové skříni kondenzují a v kontaktu se zmíněnými oxidy vytváří kyseliny. Ty stékají do oleje a mísí se s ním. Dalším faktorem degradujícím olej jsou zbytky vyjetého oleje, se kterými přijde olej nový do kontaktu při výměně.

Každý motorový olej obsahuje aditiva, které tyto kyseliny neutralizuje, je však schopen neutralizovat omezené množství. Jakmile se tyto aditiva vyčerpají, začne narůstat kyselost oleje a následně klesat jeho antikorozní účinky (v extrémním případě může korozi vyvolat). Proto je dodržování výměnných intervalů motorového oleje důležité a kvalitu oleje nelze (obzvlášť u benzinových motorů) posuzovat podle toho, jestli je čistý nebo ne.

Náplň Interval výměny
[km]
Interval výměny
[měs.]
Motorový olej 15 000 12
Převodový olej
manuální převodovka
45 000 36
Převodový olej
automatická převodovka
165 000 Neudáno
Brzdová kapalina 30 000 24
Chladící kapalina 45 000 36

Intervaly výměny čerpány ze servisního manuálu, který je pro členy klubu k dispozici ke stažení na těchto stránkách.

Poznámky:

  • Při každé výměně oleje je třeba vyměnit též olejový filtr. Není nutné použít filtr originální. Stačí, když bude mít stejný závit a motor se vejde do kubatury, pro kterou je filtr určený.
  • Pokud je vozidlo provozováno především ve městě nebo na časté krátké jízdy, doporučuje se interval výměny oleje zkrátit o 20-30%.

Objemy a specifikace náplní

V následující tabulce jsou uvedeny objemy náplní a jejich specifikace pro Suzuki Swift:

  Swift 1.0
r.v. 89-00
Swift 1.0
r.v. 01 a dál
Swift 1.3
r.v. 89-93
Swift 1.3
r.v. 94 a dál
Swift 1.3
GTi
Swift 1.6
4x4
Náplň Objem
[l]

Specifikace
Objem
[l]

Specifikace
Objem
[l]

Specifikace
Objem
[l]

Specifikace
Objem
[l]

Specifikace
Objem
[l]

Specifikace
Motorový olej 3,3
minerální
15W40
API SF/CD
ACEA A2/B2

15W-40
API SJ/CF
ACEA A3/B3
3,3
polosyntetický
10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3(EC)

10W-40
API SH/CG-4
ACEA B3/E33,3
minerální
15W40
API SF/CD
ACEA A2/B2

15W-40
API SJ/CF
ACEA A3/B3
3,3
polosyntetický
10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3(EC)

10W-40
API SH/CG-4
ACEA B3/E33,3
polosyntetický
5W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

syntetický
5W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

0W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

syntetický s prodlouženou
životností

0W-30
API SL/CF
ACEA A3/B3
3,3
polosyntetický
10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3(EC)

10W-40
API SH/CG-4
ACEA B3/E3Převodový olej
manuální převodovka
2,4
minerální
80W90 API GL-4

2,4
syntetický
75W90 API GL-5

2,4
minerální
80W90 API GL-4

2,4
minerální
80W90 API GL-4

2,4
syntetický
75W90 API GL-5


4,1
syntetický
75W90 API GL-5

Převodový olej
automatická převodovka
4,9
Dexron II D
-
-
4,9
Dexron II D
4,9
Dexron II D
4,9
Dexron II D
5,1
Dexron II D
Zadní diferenciál -
-


-
-


-
-


-
-


-
-


1,2
polosyntetický
75W90 API GL-5
Posilovač řízení 0,7
Dexron II D
0,7
Dexron II D
0,7
Dexron II D
0,7
Dexron II D
0,7
Dexron II D
0,7
Dexron II D
Chladící kapalina 3,9
3,9
4,7
4,7
4,7
4,9

Údaje v tabulce převzaty z mazacích plánů na www.star-line.cz/mazaci-plany2.php

Motorové oleje

Následující informace o specifikacích motorových olejů jsou čerpány ze série článků Mazivářské mýty Ing. Jaroslava Černého CSc. na portálu www.oleje.cz

V tabulce specifikací olejů je několik údajů:

První, ve tvaru např. 15W-40, 10W-40, 5W-30 atd., určuje viskozitu oleje, tedy jeho tekutost (hustotu). První číslo určuje viskozitu oleje v mrazu (cca -35°C), tedy jak rychle je olej po nastartování rozveden do všech míst, kde je ho zapotřebí. Čím je nižší, tím je olej řidčí. Například 15W-40 může téct na některá místa (a tedy po tu dobu je nemazat) až 20 vteřin, 0W-30 při stejných podmínkách cca 1 vteřinu. Naproti tomu, do závodních vozů jsou používány oleje hustší kvůli jejich větší teplotní stabilitě.
Druhé číslo udává viskozitu oleje při 100°C. Opět platí, že čím nižší toto číslo je, tím je olej tekutější a klade menší odpor proti vzájemnému pohybu třecích ploch. V důsledku dochází ke snížení spotřeby paliva o 1-5% při zachování potřebných vlastností oleje. Na druhou stranu, pokud má motor tendence "žrát olej", řidčí olej bude mizet rychleji. Dále může narůst hlučnost motoru vlivem menšího tlumícího efektu řidších olejů.

Druhý a třetí údaj (API a ACEA) jsou výkonové specifikace oleje. API specifikace je americká, ACEA evropská. Tyto specifikace doporučené výrobcem motoru by se měly vždy shodovat se specifikací oleje, který do auta nalijete. Specifikace SAE (viskozity) na mazací vlastnosti a životnost olejové náplně nemá vliv.

Dodatečné přísady do olejů

Následující informace o dodatečných příměsích do olejů jsou čerpány článku Mýtus desátý - Dodatečné přísady do motorových olejů Ing. Jaroslava Černého CSc. na portálu www.oleje.cz

Většina dodatečných přísad do olejů opravdu sníží tření v motoru či převodovce, jak tvrdí reklamy. Obsahují totiž obvykle účinnější maziva, než obsahuje samotný olej. Druhou stránkou věci je podstata těchto maziv. Často jsou založeny na bázi sloučenin chloru, esterů a jiných. Například esterové oleje jsou v malém množství obsaženy i v některých motorových olejích, ale ve větší koncentraci nemají právě příznivý vliv na plasty a pryže, tedy na těsnění. Navíc obecně tyto aditiva zvyšují riziko koroze mechanických částí motoru. Jsou agresivní sami o sobě a produkty jejich rozkladu ještě více. A jejich rozkladu se při teplotách, které v některých mazaných místech panují, stoprocentně nikdy zabránit nedá.

Tímto textem nechci trvrdit: "nepoužívejte dodatečné přísady". Účelem tohoto odstavce je, aby se každý uživatel zamyslel, co od auta požaduje a na základě toho se sám rozhodl, zda některou z mnoha přísad, které jsou na trhu, použije, nebo ne.

Závěrem

Tento článek budu průběžně doplňovat a pokud jsou některé informace v něm nesprávné, i opravovat.

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Náplně pro Suzuki Swift 40 cimbi Eda_46
2 let, 10 měsíců Náplně pro Suzuki Swift


Články