Fórum - Téma


Katalyzátor Swift od 2005-


Fórum Swift New I Katalyzátor Swift od 2005-

Manuály  |  Inzerce  |  Model Suzuki Swift New I  |  Naše vozidla


1 ......... 3  4  5  6  7

2014-03-28 15:54:15

Ještě jeden dotaz ohledně co2. Jaká je správná hodnota v %? A chápu to správně. že čím vyšší tím lépe spaluje motor?

2014-03-28 18:32:38

pav.el:

Hodnota CO2 (kysličníku uhličitého, neboli "skleníkového plynu") není v procentuálním vyjádření u automobilu definována. Její hodnota se narozdíl od CO (kysličníku uhelnatého) vyjadřuje v gramech na jeden ujetý km.

Množství produkovaného kysličníku uhličitého je závislé na konstrukci motoru a jeho objemu a jeho maximální přípustnou hranici určují, hlavně do budoucna, ekologické limity pro automobily, stejně jako emisní povolenky pro průmysl. Z tohoto důvodu je trend ke snižování objemu motorů (downsizing) s postupným přechodem k přeplňování i u benzínových motorů. Bohužel !

2014-03-29 11:04:03

plukovník: Já bych raději postupně zakázal spalování uhlí - hlavně v elektrárnách - a postupně přecházel na jádro a případně - s rozumem - i na jiné alternativní zdroje el. energie, které neprodukují CO2 Potom bychom jistě nemuseli direktivně snižovat objemy motorů.

2014-03-29 11:50:11

certik:

S tím jádrem, jako jeho velký přívrženec s tebou samozřejmě souhlasím stejně jako s oblibou velkých kubatur motorů.

A co se týká té hysterie kolem CO2, je to jedna velká blamáž. Jedna několikadenní erupce sopky vyprodukuje více kysličníku uhličitého než veškerá lidská činnost za sto let a nejlepší co by pro jeho rovnováhu v atmosféře civilizace mohla udělat, tak kdyby přestala devastovat deštné pralesy, namísto nichž pak pěstuje kukuřici a palmový olej jako surovinu pro "alternativní paliva"

2014-03-29 16:36:21

plukovník: Já mám ale v ruce lístek s emisního přístroje hermann electronic , kde je jedna z položek CO2(% vol):15,18

2014-03-29 17:52:00

pav.el:

CO2 je vedle vodní páry hlavní produkt při spalování uhlovodíků. Při měření škodlivin ve výfukových plynech zážehových motorů je sledovanou položkou pouze množství CO v procentním vyjádření a "koeficient přebytku vzduchu" lambda, který je v ideálním případě 1 (směs není ani příliš bohatá, ani chudá a kdy se jedná o tzv. stechiometrické spalování, kdy se veškerý kyslík spotřebuje na vznik produktů hoření, tedy i pevně dané množství toho kysličníku uhličitého)

Ale třeba na to bude mít někdo jiný názor.

2014-03-30 12:21:41

plukovník: Moje otázka ale směřovala hlavně na to, zda čím vyšší hodnota tak to znamená lepší spalování.

Odpověď jsem našel na netu jinde:

OXID UHLIČITÝ CO2,-

nejedovatý produkt spalování,-vzniká dokonalým spálením uhlíku obsaženého v palivu prostřednictvím kyslíku v nasávaném vzduchu,-naměřená hodnota jeměřítkem kvality spalování(čím větší hodnota, tím dokonalejší spalování), případně těsnosti výfukového potrubí.Poznámka:Čím blíže hodnota CO2maximu→tím nižší podíl CO a HC→dokonalejší spalování.Čím nižší obsahy CO, HC a současně i CO2→spalování v pořádku, ale netěsný(děravý)výfukový systém→výfukové plyny ředěny vzduchem.

2014-03-31 15:35:07

pav.el:

Ale uvědom si, že moderní zážehový motor není totéž co skautský táborový oheň "poradní". to jest, čím více do něho foukáš, tím méně čmoudíkuje a lépe hoří.

Tak na to mysli

A to ti říká "poslední skaut".


Odpovědět

1 ......... 3  4  5  6  7