Fórum - Téma


Policejní passat na D1 - překročení rychlosti


Fórum Dopravní přestupky Policejní passat na D1 - překročení rychlosti1  2  3  4  5 ......... 6

2013-11-21 09:11:53

jandaxx:

Blijící, nebo smějící se smajlík není ani nemůže být argument, pouze prostředek pro vyjádření emocí

Jelikož plukovník je veselý člověk, tak často vedle argumentů používá nadsázku.

No a z tohoto důvodu radí všem jako pan Janda, aby se stali zákonodárci a pokusili se novelizovat dopravní vyhlášku.

Ale nikoliv tu 361/2000sb. ani tu předešlou č. 100/1975 sb., dokonce ani tu někdejší č. 80/1966 sb. , nybž nařízení 156/1905 ř. z., o jízdních silostrojích, kterou podepsal ještě starý pán Franc Jozef, v dobách kdy každý předjížděl kdy chtěl a jak chtěl a jezdil jak rychle chtěl, ale běda jak před ním někdo neběžel s praporkem...

2013-11-21 09:27:45

Já to všechno beru. Ale teď k věci. Situace s předjížděním na plné se má tak, jak jsem napsal. Ber to jako rozšíření obzorů, kdy i Ty se můžeš dostat do situace, kdy nechtěně předjedeš na plné. Bude noc, bude špatně vidět, prostě si jí nevšimneš (jsme jen omylní lidé) a pak víš, že buzerace policajta, který bude vyhrožovat odebráním řidičáku, je právně chybná, nesprávná. A od toho jsou diskuze. Aby se člověk dozvěděl víc, dokázal informace uložit do paměti a pak je ve správný okamžik použít. Takto to mám já.

2013-11-21 14:38:28

jandaxx:

Koukám, jak se to tu za ten půlden rozproudilo. A nemůžu se zbavit dojmu, že všichni ostatní pochopili, co jsem tím zcela obecně a řečnicky napsaným přirovnáním měl na mysli. Vzhledem k tomu, že se diskuse (původně) týkala úplně jiné věci, nepoužil jsem ani v jednom případě obrat, jaký bych býval použil, kdybych coby dopravní policista (kterým jsem ostatně nikdy nebyl a nejsem) oznamoval přestupek správnímu orgánu. Stejně tak, jako sis vybral obrat "předjíždění na plné", mohl sis vybrat tu "jízdu na červenou" nebo "řízení pod vlivem" a tvrdit, že neznám zákony. Nu což - tak jako sis ty udělal obrázek o mých znalostech na základě pár slov z diskusního příspěvku na fóru, tak jsem si i já udělal obrázek o tobě...

udm:

Vidíš, nakonec jsi na to přišel sám a rychle. Je k tomu ale potřeba jedna důležitá věc - ona úředníkova chyba v rozhodnutí. Bude-li tam, můžeš se pokusit pomocí opravných prostředků a zdržovací taktiky tu prekluzi uhrát. Nebude-li, pak není moc s čím hrát.

plukovník:

Jak praví klasik - "Cesta do pekla lemována jest dobrými úmysly". Alespoň pro příště víš, že případné žadatele o radu v záležitostech dopravních nemáš odkazovat na toho neumětela "P.22", ale na dopravního experta "JanduXXX". Já prostě při běžné diskusi mluvím/píšu jak mi zobák narostl, protože jazyka stroze úředního mám z práce tak akorát. Někdo pochopí, co jsem měl na mysli, jiný holt nikolivěk...

Hill  
Jaroslav
2013-11-21 14:45:24

jandaxx: ale §18 odst. a) pravidel přesně vymezuje situace, kdy smíš vyjímečně přejet plnou či dvojitou plnou čáru. Předjíždění mezi nimi není.

Ale já tomu asi nerozumím, jsem m.j. jen správce autoparku čítajícího momentálně jen 21 vozidel, a eviduji u firmy 178 referentských průkazů, takže nejsem právník, jen pouhý nosič vody (zatím jsem dopravní hlídku dostal jen na neznalosti aktuálního znění zákona, když mi jako čerstvému šedesátníkovi chtěli zadržet řidičák za to, že s sebou nemám doklad o zdravotní způsobilosti; zdrželi mě skoro půl hodiny, než se dovolali na někoho, kdo potvrdil, že příčurky v brašničkách mají zastaralé a že pro mne už číslovka 60 v odstavci 3 §87 zákona č.361/2000 Sb. podle zákona č.101/2013 Sb. zase neplatí).

Pořád jsem ale ještě nedostal vysvětlení, co je na předjíždění tak vyjímečného, že by kvůli němu bylo dovoleno plnou čáru přejíždět.

A více pruhů v jednom směru? Plná čára mezi souběžnými jízdními pruhy na dálnicích a silnicích s více jízdními pruhy v jednom směru říká, že "tady se z pruhu do pruhu zásadně nepřejíždí", protože se umísťuje například v místech, kde by změna jízdního pruhu mohla vyvolat nebezpečnou situaci - po délce vyústění odbočovacího a připojovacího pruhu zejména v oblouku dálnice č rychlostní silnice, kde výhled jedním ze zrcátek nemusí pokrýt vše, co je potřeba ze sousedního pruhu vidět.

To nemám ze své hlavy, na to jsem se dnes zeptal instruktora autoškoly.

Souhlasil s tím, že u nás je až příliš často vodorovné značení hanebně nečitelné, a že na to konto by se dalo přejetí plné obhájit, vše je ale jen otázkou míry, zda mohla být čára vidět z místa řidiče, nebo ne.

(Čím malují čáry na silnice v okolních zemích, že jsou perfektně čitelné i za hustého deště, by chtělo vyšpiónit a použít to i u nás, každopádně přejezd státní hranice směrem sem hrozí nehodou vždy, když si člověk neuvědomí, že je v některé z našich SER, rozuměj StředoEvropských Republik. Jednak si často oči musí zvyknout hledat krajnici nebo zbytky středové čáry, jednak u nás musíme dávat pozor i na to, jak jezdí ti ostatní, což je činnost, která zejména v německy hovořících zemích spadne do útlumu, tam totiž už dávno přišli na to, jak se na silnici chovat, aby se na ni všichni vešli. Kde to nefungovalo, je například silnice B303 v Rakousku v úseku Hatě - Hollabrunn: řidiči zejména z CZ a PL tam nerespektovali skvěle viditelnou plnou, ba ani dvojitou, čáru tak často, že dnes místo dvojité a místy i jednoduché plné čáry všude, kde byla, jsou osazená betonová svodidla, jejichž význam je srozumitelný i "těm ze severu").

Aneb, jak říkal kdysi kdosi chytrý: dopravní zákony jsou od toho, abychom nemuseli okusit zákonů fyzikálních...

2013-11-21 18:28:20

p.22: Vybral jsem si to, co jsi dle mého názoru chybně interpretoval. To je snad normální, že člověk, pokud si myslí, že někdo v něčem nemá pravdu, tak napíše svůj názor ne? Já jsem si na Tebe žádný názor neudělal. Pouze jsem napsal, co si myslím a nepřevádím to do osobní roviny. Píšu jasně a stručně, bohužel z Tvé strany se mi dostalo posměchu. Co k tomu dodat. Nenapsal jsem, že jsem dopravní expert. Pouze jsem rozvedl, proč si myslím, že to tak je. Svoje tvrzení jsem podpořil názorem právníka, který se dopravní problematikou zabývá. Místo abys vyvrátil moje argumenty bod po bodu, použil jsi pouze smajlíka a zkomolil jsi můj nick. Já jsem nic takového neudělal. I to ukazuje, jak bereš argumenty spoludiskutéra. Urazit, zesměšnit ale rozdílný názor nevyvrátit. Je zajímavé, že nenapíšeš, v čem je argumentace doktora Berana chybná. Myslím, že to zesměšnění bylo zbytečné. Takže prosím, pokud si myslíš, že nemám pravdu, vyvrať moje argumenty.

hill:

Ale my si stále nerozumíme. Argumentace paragrafem 18 je chybná. Nikdo zde nepíše, kdy je vyjímečne povoleno čáru přejet. Já píšu, že na ní není zakázáno předjíždění, přičemž když tuto čáru přejedeš při předjetí auta, nedopustíš se porušení zákazu předjíždění, pouze porušení vodorovné dopravní značky.

Nikdo netvrdí, že tomu nerozumíš. Pouze tvrdím, že nemáš v tomto konkrétním případě pravdu. Ohánět se pracovní pozicí, je myslím zbytečné. Správce autoparku je přece funkce technická, nemá nic společného se zákony v tom směru, jak diskutujeme. Kdybys napsal, "jsem šéfem právního oddělení této firmy" bral by to jako argument.

Na předjíždění nic vyjímečného není, čáru povoleno přejet není. Ale není to zákaz předjíždění. V jakém případě je zakázáno předjíždět, už jsem psal. Plná ani dvojitá plná tam není. Kdyby to automaticky znamenalo zákaz předjíždění, jistě by to zákonodárce do zákona napsal. Stačila by jedna věta v tom smyslu, jak jsem napsal. Takže ještě jednou. Pokud předjíždíš tam, kde je plná a vejdeš se mezi předjížděné vozidlo a plnou čáru, nedopustíš se ničeho. Tento případ nastává třeba tam, kde je dost široká krajnice a například pomalu jednoucí auto uhne polovinou na krajnici. Ty předjedeš a vejdeš se mezi auto a čáru. Přestupek se nestal. Nenastal totiž ani jeden z případů, který zákon taxativně vymezuje. Předpokládám, že se shodneme na tom, že zákon vymezuje, kdy je předjíždění zakázáno. Pokud tam tento případ není, zakázáno není. Protože nelze vymáhat porušení něčeho, co z pohledu zákona porušení není. Zákon o pozemních komunikacích žádné slovní spojení zákaz předjíždění na plné čáře, nebo přes plnou čáru nezná. Prostě nelze na předjíždění na plných čarách "naroubovat" ani jeden z případů, kdy toto zákon nedovoluje. Pokutovat lze jen jednání, které je v rozporu se zákonem. Předjíždíš ve stejném případě a přejedeš plnou. Nedopustil jsi se zákazu předjíždění (protože jsi se ho nedopustil v případě, kdy jsi se mezi čáru a auto vešel, tak logicky ani v tomto případě) pouze jsi přejel plnou čáru. A za to dostaneš pokutu.

Ano, s plnou čárou v jednom směru máš jistě pravdu. Ale jak jsem psal. Je v zákonu rozdíl mezi plnou mezi protisměrnými pruhy a pruhy v jednom směru? Není. proto jsou obě čáry z pohledu zákona stejné a platí pro ně stejná pravidla.

Oceňuji, že Ty se mnou diskutuješ korektně. Narozdíl od "ostatních" kteří dávají více méně najevo opovržení. Ale já bych raději místo opovržení, aby od dotyčných nějakým způsobem došlo k vyvrácení mých argumentů bod po bodu. Místo posměšků prosím čtěte, co píšu a porovnejte moje tvrzení s paragrafovým zněním zákona

Rozdílný názor by přece neměl znamenat, že spoludiskutér komolí nick a tím autora opačného názoru více či méně zesměšňuje. To snad není normální ne? Sesypat se na někoho jako vosy je jednoduché, vyvrátit tvrzení už o mnoho složitější. Já ovšem volím druhou možnost.

Joan  
Jana
2013-11-21 19:52:42

Hm, tak nevím, ale jsem asi jedna z mála, kdo se v létě ploužil snad kilometr podél plné čáry za náklaďákem funícím do kopce rychlostí do 20 km/h - já musela na jedničku (nebo tlačit Swiště :-D). Ovšem srandovní bylo, že mě někde v půlce předjel - samozřejmě přes plnou - jiný NÁKLAĎÁK, který nevydržel čekat

Ovšem vzhledem k tomu, že sama hodně jezdím na kole, takže to znám z obou stran, objíždím cyklisty i přes plnou co nejvíc (průvan je potvora), ale vždy na přehledném úseku a když široko daleko nic nejede. Jak jsem se dočetla, tak za to mohu vyfasovat flastr...

2013-11-21 20:10:28

joan:

V Ćesku můžeš vyfasovat flastr za to, když při předjíždění cyklisty přejedeš plnou čáru i když tak velký odstup mít nemusíš. V Německu zase můžeš vyfasovat flastr za to, když při předjíždění cyklisty nedodržíš boční odstup alespoň 2,5 metru. Takže až pojedeš na bicyklu do rajchu, tak se ti může stát, že někdy za sebou budeš mít kolonu

Hill  
Jaroslav
2013-11-21 21:35:10

jandaxx: jistě, nerozumíme si. Chápal jsem to tak, že předjíždění, při kterém přejedu plnou čáru, podle Tebe nevykazuje znak přestupkového jednání (bez ohledu na to, zda úmyslného nebo z nepozornosti). S tím nesouhlasím. Prostě přes tu čáru nesmím přesáhnout obrysem vozidla či nákladu ani při předjíždění.

Viz příklad té silnice z Hatí na Vídeň, kde Rakušákům došla trpělivost. U nás na něco takového asi dlouho nezbudou finance, jinak už bychom to potěšení měli také - naše předpisy se totiž už velmi přiblížily většině evropských (konečně), ve věci plné čáry se od nich neliší, zbylo jen pár drobných rozdílů.

A k té správě autoparku jsem se zase blbě vyjádřil já - techniku moc neřeším, častěji hříšky kolegů na správním....

Ovšem poslední fotku jedné z našich oktávek, čouhající z kolony přes čáru na silnici č. I/33 (naštěstí zrovna byl zhasnutý blinkr, jinak by prý bylo hůř), řešil kolega, teď už penzista, v roce 2006 nebo 2007, od té doby žádná nová fotka podobného druhu nepřišla. A já jsem tyto radosti předloni po tom kolegovi zdědil...

Joan  
Jana
2013-11-21 21:48:11

plukovník:

Cože? Dvaapůl metru?! To si předjíždějící musejí v tu chvíli připadat jako v Anglii - tam se taky jezdí vlevo (i když furt). Tak v našich končinách mít za sebou kolonu si nedovedu představit, možná snad z koňských povozů. V okolí Blanska je k vidění kouzelná značka upozorňující na "zvýšený výskyt cyklistů". Ale je fakt, že tam je příjemně široká krajnice a značka nabádající šlapálistu využít tento proužek. Jó, kdyby to tak bylo všude...

2013-11-21 22:13:04

hill: Ano, nerozumíme. Nebo snad už ano.

Předjíždění, při kterém nepřejedu plnou čáru - nejedná se o žádný přestupek

Předjíždění, při kterém přejedu plnou čáru - jedná se o přestupek, kdy poruším vodorovnou dopravní značku, nejedná se ovšem o zákaz předjíždění.

Logicky. Pokud jsem předjížděl, nepřejel plnou čáru a nedopustil se tak nedovoleného předjíždění - nemohl jsem se ho dopustit, protože ho zákon taxativně vymezuje (taxativně znamená "jen v těchto případech" ((tedy v žádných jiných))) a toto spojení - předjíždění na plné, ani předjíždění přes plnou nezná. Takže jsem se ho nemohl dopustit při stejném jednání, kdy jsem čáru PŘEJEL. Pouhé přejetí čáry nemůže mít význam ve změně kvalifikace přestupku. Ten zásadní rozdíl je ve slovíčku přejet a předjet. Zákon je postaven tak, že je dovoleno, co není zakázáno. Pokud to tedy není v rozporu se zákonem, je to povoleno.

Proč je pouhé přejetí mnohem mírnější přestupkem a proč není rozdíl mezi plnou čarou v pruzích stejného směru a protisměrných, už jsem také vysvětlil. Protože pokud není rozdíl mezi plnými čarami a její přejetí by znamenal zákaz předjíždění, bylo by tomu tak u přejetí plné v jakémkoliv případě, tedy i v případě přejetá mezi pruhy, které vedou stejným směrem. Tedy naprosto vždy. Což tak jistě není. Když se nad tím logicky a bezemočně zamyslíš, tak to tak je a má to svoji logiku. Ač se lidi budou do krve hádat, že jsem hlupák a pokud nemají nic jiného po ruce, tak aspoň zesměšní můj nick. On má nějaký význam, ale to toho, kdo ho zesměšní, nezajímá.

Tobě děkuji za rozumnou diskuzi, kde nastal střet názorů, ne střet emocí. Vyjadřovat už se k tomu nebudu, z mé strany již nic nového nenapíšu. Pouze se budu snažit odpovědět a logicky rozporovat každý argument, který někdo napíše.

2013-11-21 22:30:33

jandaxx:

Nevím, o jakém rozdílném či dokonce opačném názoru píšeš. Jasně jsem výše napsal, že jsem ten svůj první příspěvek (jehož tématem mimochodem vůbec nebyla plná čára) nahodil naprosto neúřední řečí, a krom tebe, zdá se, všichni ostatní pochopili, že v tom srovnávacím výčtu porušení zákona šlo o přejetí plné čáry při předjíždění. Proto nevím, co bych ti teď já měl vyvracet. Mimochodem - najdi v mých příspěvcích něco o "zákazu předjíždění" - tos tu začal používat a rozmazávat až ty a v souvislosti s tím mne nařkl z neznalosti zákona.

Holt požádám plukovníka, aby pro příště neodkazoval ani na fiktivního dopravního experta "JanduXXX", ale pro mne za mne třeba na Stanislava Humla, aby ses necítil urážen a zesměšňován. A tím to pro mne končí...

Hill  
Jaroslav
2013-11-21 22:32:22

joan: v Německu na místních silnicích musíš prostě počítat s tím, že si cyklistu nikdo nedovolí předjet, musel-li by kvůli němu přejet plnou čáru. Dokonce se tam účtují bodíky za říznutí zatáčky protisměrem, i když uprostřed není žádná čára a široko daleko není nikdo v protisměru. Proto ty kolony. Je ale pravda, že k tomu dochází jen na okreskách.

Tam, kde je trvale hustší provoz motorových vozidel, už dávno vedou státní silnice kolem vesnic obchvatem a ještě navíc mají vedle nich cyklostezky. A na průjezdech skrz obce mají cyklisté zpravidla vyznačený pruh, zvlášť tam, kde je obec značená zelenou značkou (někdy doplněnou omezením na 70 km/h), ať se provoz příliš nezdržuje. Jinak řečeno - v krátké vesnici nebo tam, kde je vesnice na odbočce, na padesátkovém omezení netrvají.

Čili v místech, kde by brzdil provoz, nemá cyklista mimo vyhrazený pruh co dělat. Nejen tedy na silnicích pro motorová vozidla a na dálnicích.

Ve Švýcarsku a na severu Itálie jsou v obcích a někdy i mezi obcemi samostatné pruhy pro cyklisty velmi oblíbené, v obou zemích policie značně přitvrdila, tak se stávají nutností. Hlavně v té Itálii, kde si oblíbili kamery a mimo ně v jednom městečku mají i několik radarů fotících na padesátce, i když sto metrů před radarem je povolená šedesátka, kolem něj se musí jen padesát a za ním lze zase přidat. Logiky kousek v tom nevidím, ale respektují to všichni. Na dálnici si už nikdo nedovolí jet 131, úsekové měření se střídá s radary. Tolik měření rychlosti sice v Beneluxu ani Švýcarsku nemají, ale i tam se jede po dálnici hodinu dvě pořád mezi stejnými auty. Naši vybržďovači a vyhazovači tam asi jezdí dost neradi, chcípli by tam nudou nebo by si nechali zabavit auto...

Radarů, úsekových měření, kamer sledujících plnou čáru, jízdu na červenou, zastavování na stopce a další nedisciplinovanost všude přibývá (zvlášť z té Itálie, kde se ještě před 8-10 lety tak skvěle a svižně jezdilo, přesto pořád ještě bepečněji, než u nás, už nezbylo prakticky nic, jen dohled Velkého Bratra na každém kilometru)...

Když zrovna nejezdím po Evropě, pendluji denně silnicí I./35 a asi si konečně pořídím kameru, i když asi nenajdu čas ta videa zpracovávat: jezdí u nás příliš mnoho takových, co si představují vlastní svobodu bez omezení svobodou ostatních a slušnost na silnici, natož dodržování předpisů, odmítají jako změkčilost.

Nebo si na tuzemské ježdění místo kamery budu muset pořídit klobouk...

P.22, 2013-11-21 22:30:33 napsal:

jandaxx:

Nevím, o jakém rozdílném či dokonce opačném názoru píšeš. Jasně jsem výše napsal, že jsem ten svůj první příspěvek (jehož tématem mimochodem vůbec nebyla plná čára) nahodil naprosto neúřední řečí, a krom tebe, zdá se, všichni ostatní pochopili, že v tom srovnávacím výčtu porušení zákona šlo o přejetí plné čáry při předjíždění. Proto nevím, co bych ti teď já měl vyvracet. Mimochodem - najdi v mých příspěvcích něco o "zákazu předjíždění" - tos tu začal používat a rozmazávat až ty a v souvislosti s tím mne nařkl z neznalosti zákona.

Holt požádám plukovníka, aby pro příště neodkazoval ani na fiktivního dopravního experta "JanduXXX", ale pro mne za mne třeba na Stanislava Humla, aby ses necítil urážen a zesměšňován. A tím to pro mne končí...

2013-11-21 22:46:29

p.22:

Abych to nějak ve stručnosti a vší slušnosti uzavřel. Reagoval jsem přesně na toto:předjíždění na plné či dvojité čáře a jiných prasečin.

Moje prvotní reakce byla ve smyslu, že pokud se vejdeš vedle auta a čáry, nejedná se o porušení zákona. Tedy dle mého názoru to není ani prasečina, protože STÁLE zůstáváš ve SVÉM pruhu. A na to jsem navázal rozvinutím debaty co je a co není z pohledu zákona zákaz předjíždění. Toť věc první.

Ad neznalost zákona. Ano, nařkl. Protože jsem předpokládal, že ona prasečina, je v Tvých očích dána naroveň porušení zákazu předjíždění. Pokud tomu tak není a shodneme se na znění zákona, tedy vymezení situací, kdy se jedná a nejedná o porušení zákazu předjíždění, beru svoje slova zpět.

Ad urážky a zesměšnění. Pokud někdo komolí nick spoludiskutéra ( a dělá to opakovaně), je to známka toho, že ho chce zesměšnit. Jak jinak si vysvětlit, že mne nepojmenuješ správným nickem? Také bych se takto mohl chovat, je to ale pod moji úroveň. Já nic takového neudělal, ani se neoznačil za dopravního experta, jak mne s poznámkou fiktivního označuješ. Jen se držím přesné dikce zákona. Za dopravního experta lze označit doktora Berana.

Z mé strany v tom není nic osobního, pouze píši svůj náhled na tuto problematiku. Jediný, kdo se snaží použít argumenty je Hill. Myslím, že již bylo napsáno vše.

Hill  
Jaroslav
2013-11-22 06:07:45

jandaxx: teprve teď začínám rozumět podstatě sporu. P22 tomu totiž, podobně, či spíše stejně, jako já, také rozuměl tak, že obhajuješ předjíždění za cenu přejetí plné čáry jako legální manévr. Tak reagoval zkomoleninou nicku. Je to internetový žargon, který se používá obvykle nikoliv jako zesměšnění nebo dokonce urážka, ale jako zkratka pojmenování skupiny "tento a ostatní podobného názoru", aby nebyl označený jen ten jediný.

Ono totiž podobných zkratek přesmyček a novotvarů je spousta a pochybuji, že třetina diskutujících zná význam používaných zkratek, a sotva desetina je těch, kdo ty výrazy používají, a současně mají aspoň tušení, z čeho to vzniklo. Dokonce i výkladové slovníčky nejsou vždy jednotné. Zkrátka já v tom žádné zesměšnění neviděl, jinak bych se určitě ozval. Poohlédni se po většině diskusí jinde, tam teprve poznáš, jak lze skutečně zesměšňovat...

Omlouvám se za OT zařazení internetového jazykového koutku.

2013-11-22 06:37:30

I já se omlouvám za OT ale:

Jasně jsem zde vysvětlil, jak to z pohledu zákona je. Bohužel se tady s tím pár lidí nemůže ztotožnit. Protože platí mnohaletý úzus "předjíždění přes plnou - rovná se porušení zákazu předjíždění" To z diskuze zcela jasně vyplívá a i Ty jsi to tak v první odpovědi podal. Plukovník také. Aspoň já to tak pochopil. Jestliže jsem to pochopil chybně, je vina za tuto rozjitřenou diskuzi i na mé straně. Já jsem nenapsal "předjíždění přes!! plnou není přestupek". Přestupek to je. Ovšem ne zákaz předjíždění, pouze porušení vodorovné dopravní značky. Předjíždění NA!! plné, kdy se vejdu mezi čáru a předjížděné vozidlo, není žádným přestupkem. Pokud není splněna další podmínka. Tedy svislá značka zákaz předjíždění, nebo některý případ, který je taxativně vyjmenován v zákonu. Některé věci jsou jinak, i když si třeba 10 let myslíme (a jsme přesvědčeni, že jsou naprosto jasné, nezpochybnitelné a nevyvratitelné). Berte to tak, že když se Vám taková věc neúmyslně stane, tak za ní nehrozí odebrání řidičáku. Prostě rozšíření motoristických obzorů.

Já nejsem žádný internetový nováček. Dokud jsem měl Mitsu Colt, chodil jsem na mitsubishiclub. Mám tam nějakých 2300 příspěvků za 6 let. Tam diskuze o "mém" modelu auta opravdu jela, dokonce byl i Colt sraz, na kterém se sjelo 11 Coltů "naší" generace. Dále chodím na mé domovské fórum na garáži, kde mám postů téměř 17 000. Takže to není tak, že by mi bylo 18, vlítnu na internet a něčemu se divím. Prostě mi připadá normální a slušné spoludiskutujícího oslovovat jeho správným jménem. Nic víc.

Rád bych sem chodil a diskutoval mnohem více. Potíž je v tom, že o "mém" autě prakticky diskuze neexistuje. Má ho jen pár lidí, kteří sem moc nechodí.

Doufám, že se to vyjasnilo. Osobního v tom nic není. Jen se holt vždy snažím svoje tvrzení pdložit něčím "hmatatelným". Takže klidně napíšu text na dvě strany. Takové výkřiky do tmy, které zde padaly, neberu jako seriózní diskuzi.

Jinak přeji všem vše dobré a pohodový začátek dne.

2013-11-22 09:19:33

Svislé značení je nadřazeno vodorovnému a tam kde je na vozovce svislá nepřerušovaná čára je vždy toto značení doplněno svislou značkou zákaz předjíždění za každou předcházející křižovatkou. V tomto případě je v příslušném úseku zakázáno předjíždět všechna motorová vozidla bez ohledu na to, zda by došlo při tomto manévru k přejetí této nepřerušované čáry, nebo nikoliv. Nic na tom nemění ani fakt, že pomalu jedoucí vozidlo uhýbá ke krajnici aby "umožnilo" předjetí. To by ti jistě potvrdil i explukovník Huml.

Znalost vyhlášky včetně prováděcích předpisů je v dnešní době u řidičů žalostná, hraničící s negramotností

2013-11-22 09:45:55

Co povídá Huml, je jeho věc. S některými věcmi se lze ztotožnit, s jinými ne. Tak jako u každého. Z praxe a jiste i Tvé víš, že jsou místa, kde je pouze vodorovná nepřerušovaná čára, jsou místa, kde je vodorovná nepřerušovaná čára a svislá značka a stejně tak místa, kde je přerušovaná čára a svislá značka.

Takže znovu a naposledy.

Pouhé vodorovné nepřerušované čáry neznamenají bez svislé dopravní značky, nebo v případě že nenastane jiná skutečnost taxativně vyjmenovaná zákonem, zákaz předjíždění, pouze zákaz přejíždění.

2013-11-22 11:17:14

jandaxx: A není to tak, že pokud Ti auto před Tebou uhne na krajnici, tedy částečně až mimo jízdní pruh, abys ho mohl "předjet", tak se nejedná o předjetí, ale o objetí překážky?

2013-11-22 12:07:56

pivlis:

O objetí překážky v případě vozidla se jedná pouze za předpokladu, že toto objížděné vozidlo není v pohybu. Pokud je toto vozidlo v pohybu (i v případě, že toto vozidlo je "šnek") se vždy jedná o předjíždění.

V případě sporu bys mohl argumentovat pouze tím, že dotyčné vozidlo zastavilo. Pak by toto zastavení musel zdůvodňovat řidič tohoto vozidla podle toho jaká je tam další místní úprava.

Pomalu jedoucí vozidlo je sice "brzda provozu" , ale nikoliv překážka ve smyslu výkladu pojmů příslušné vyhlášky.

2013-11-22 14:17:34

Ta věc s překážkou je trošku složitější. Ten výklad je hodně volný. Překážka je vše, co ohrožuje plynulost a bezpečnost provozu. Takže je to vždy na výkladu a obhájení si, že konkrétní situace byla taková, že to, co mě zpomalilo, byla překážka provozu.


Odpovědět

1  2  3  4  5 ......... 6